Европейска седмица на младежта 2015

Европейска седмица на младежта 2015

Седмото издание на Европейската седмица на младежта (ЕСМ 2015) ще се отбележи в цяла Европа в периода между 3-ти и 10-ти май 2015 г. и ще включва събития и дейности, организирани във всичките 33 страни, участващи в програмата на Европейския съюз „Еразъм+“.

Организатор на инициативата в България е Центърът за развитие на човешките ресурси, а основни партньори са Министерство на младежта и спорта, бенефицентите по Програмите „Еразъм+“ и Национална програма за младежта 2011-2015, Община Варна – Европейска младежка столица 2017 и Представителството на ЕК в България.

Темата на ЕСМ 2015 е „Отключване на потенциала на младите хора: участие на младежите в трудовия живот и в обществото като цяло“. Тази тема подчертава колко е важно да се предостави възможност на младежите да се включат и да бъдат активни във всички аспекти на обществото.