За нас

ACES Европейски Столици – България откри своя офис в София през април 2015 г. България е поредната държава от Европа, която става част от голямото семейство на ACES. Екипът на организацията планира изпълнението на много съвместни инициативи с останалите представители на организацията, насочени към обмен на добри практики и развитие на спорта и трансграничното сътрудничество в Европа и в частност в България.