Aces Europe

ACES Europe е сдружение с нестопанска цел със седалище в Брюксел, което всяка година от 2001 г. насам определя Европейска столица, град, общност и Град на спорта. ACES Europe прави тези признания, в съответствие с принципите на отговорност и етика, имайки предвид факта, че спортът е фактор за обединяване на обществото, подобряване на качеството на живот, психо-физическо благосъстояние и пълната интеграция на социалните класи в обществото. Съществената роля на ACES Europe е призната в Бялата книга на Европейската комисия (чл. 50).